Strona główna

Strona główna

Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego;

- kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;

3. Klient ma możliwość zakupu na raty poprzez zaciągnięcie kredytu. W przypadku płatności przy wykorzystaniu kredytu, Sprzedający przystąpi do wykonania Umowy po otrzymaniu potwierdzenia udzielenia kredytu i otrzymania przez bank podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy.

4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.